ตรง! ชัด! จัดจริง! กับเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพ OKRs ทำอย่างไรให้เห็นผลจริง

Objective & Key Result  หรือ OKR นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการภายในองค์กรที่เรียกได้ว่า ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เราคงไม่มาคุยกันแล้วว่า ที่มา rs.co.th OKR คืออะไร แต่สิ่งทีจะนำมาฝากทุก ๆ คน คือมุมของการนำเอา OKR มาใช้ในองค์กร ที่ทำแล้วเห็นผลชัดและรวดเร็ว แต่แน่นอนที่สุด หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจคือต้องเปิดใจ และเปิดโอกาสในการลองสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กรตัวเอง  1.กำหนดเป้าหมายให้ชัด ก่อนจะออกเดินทาง ก่อนจะลงมือทำอะไร ชี้เป้าให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีเป้าหมายอย่างไร ซึ่งการตั้งเป้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นลองดูจาก แนวการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. ขอบคุณรูปภาพจาก powersmethai.com 2.จะทำอะไรก็ให้มีเหตุมีผล เพราะทีมงานที่จะเอาไปทำต่อจะได้ไม่หลุดจากแนวนี้ไป เนื่องจากเราจะให้อิสระทางความคิด เราจึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์ลงไปให้ชัดเจน โดยมีตัวอย่างเป็น  3 วัตถุประสงค์นี้ ว่าเมื่อเราทำแล้ว เราคาดการณ์หรือคาดหวังให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง  a.วัตถุประสงค์ด้านการเงิน b.วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน c.วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ทำงาน 3.ระดมสมองเพื่อชี้ชัดว่ามีอะไรต้องทำบ้าง เมื่อได้เป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้ว ก็รวบรวมทีมงานเข้ามาระดมสมองกันว่า มีอะไรที่ต้องทำให้เกิดขึ้นบ้างเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย จังหวะนี้ อย่าเพิ่งคิดว่าใครจะเป็นคนทำ ให้คิดก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างเท่านั้น ปัญหาใหญ่ของการที่ OKR ไม่ประสบความสำเร็จ คือวัฒนธรรมเก่าๆ ที่ใครคิดคนนั้นก็ต้องทำ […]

admin

2021-05-23