หน่วยงานที่นักธุรกิจยุคใหม่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม

หน่วยงานที่นักธุรกิจยุคใหม่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม 


โรงงานอุตสาหกรรม ระดับ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีสถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน 

5 หน่วยงานสำคัญของภาครัฐ ที่อยากจะกล่าวถึงในวันนี้


           1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่บริหาร กำกับ ดูแล ธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ทั้งยัง ส่งเสริม สนับสนุน ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกด้วย

           2.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โดยให้บริการปรึกษาผ่านหน่วยงานที่มีชื่อว่า BSC หรือ Business Service Center ซึ่งมีสาขาถึง 14 แห่ง BSC มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น 

 • บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Business Advisory)
 • การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)
 • การเริ่มต้นธุรกิจ (Business Start-up)
 • การเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Improvement)
 • ห้องสมุดอุตสาหกรรม (Business Library)
 • โต๊ะญุี่ปุ่น (Japan Desk) ซึ่งร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

   

        ผู้ที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Service Center สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยค่ะ https://bsc.dip.go.th/th นอกจากให้คำปรึกษาแล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังจัดสัมมนาที่ให้ความรู้แก่ SMEs เป็นประจำ โดยหัวข้อสัมมนาครอบคลุมทั้งในส่วนการผลิต การทำการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี และการเงิน สามารถดูปฏิทินกิจกรรมได้จาก https://www.dip.go.th/th/events

          3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

       สำหรับ SMEs ที่ดำเนินกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สามารถทำการสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี
 • อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน

          4.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 


        หากใครเคยไปงาน Startup Thailand 2017 ที่ผ่านมา คุณอาจจะไม่เคยทราบว่าผู้อยู่เบื้องหลังงานที่ยิ่งใหญ่นี้ก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA โดย NIA ให้การสนับสนุนทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม SMEs และสตาร์ทอัพที่มีธุรกิจเชิงนวัตกรรม ข่าวดีคือ ผู้ประกอบการสามารถสมัครขอทุนของโครงการ Open Innovation โดยมีเงินทุนสนับสนุน (เงินให้เปล่า) สูงสุด 1,500,000 บาท นอกจากนี้สตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจาก NIA ยังมีสิทธิได้ข้อเสนอเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยเช่นกัน ถ้าสนใจก็ลองสมัครกันเข้าไปเลย เรียกว่าไม่ลองไม่รู้ https://www.nia.or.th/

         5.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

          บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล (ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง) มีบทบาทหน้าที่เป็นสถาบันในการค้ำประกัน ทำให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้สถาบันการเงินเองก็มีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SME มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนที่ไหนก็ตามย่อมจำเป็นต้องใช้ผู้ค้ำประกัน แต่ในความเป็นจริงบางธุรกิจก็ไม่ได้หาผู้ค้ำประกันได้ง่าย ๆ ซึ่งอาจจะมาจากหลายปัจจัย ทั้งความน่าเชื่อถือไม่มากพอ หรือธุรกิจเรายังใหม่เกินไปก็ตาม ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ค้ำแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มีคุณภาพในการประกอบกิจการของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ บสย.จึงมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ http://www.tcg.or.th/TH/index.php


หน่วยงานรัฐบาล เอกชนมีมากมายที่ให้ความสนับสนุนกับธุรกิจ ยังมีอีกมากมาย
เพียงคุณมองหา คุณจะมองเห็น